Szállítási információk - Sportvadaszat.huSzállítási információk, garancia


A rendelést követően a készleten lévő termékeket 2 munkanapon belül tudjuk szállítani, minden egyéb esetben 8 munkanap alatt tudjuk Önnek eljuttatni a kívánt terméket.

A szállítást a DPD futárszolgálat végzi, melynek díjszabásai:

  • 32 000 Ft-ig 2230 Ft
  • 50 000 Ft-ig 2485 Ft
  • 50 000 Ft felett 2740 Ft


Ha bármilyen kérdése, észrevétele van, az alábbi elérhetőségek valamelyikén érdeklődhet.

E-mail: sportvadaszat@gmail.com

Mobil: +36 30 566-5855

Szerződési feltételek

1. Általános tudnivalók

1.1 Az IGNAPET Kft által üzemeltetett weboldal által kötett sződés 2014. március 1-től határozatlan ideig érvényes, hatálya a Magyarország területén nyújtott kereskedelmi szolgáltatásra terjed ki, mely az IGNAPET Kft. által üzemeltetett honlapon keresztül történik.

1.2. Üzemeltető

IGNAPET Kft.

Székhelye::

3770 Sajószentpéter, Szabadság u. 2.

Bejegyző bíróság:

BAZ Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám:

23967342-2-05

Bankszámlaszám:

UNICREDIT Bank 10918001-00000006-26940010

Ügyvezető:

Ignácz Péter

E-mail cím:

sportvadaszat@gmail.com

Tel:

30/5665855

1.3. A vásárlás menete.

1.3.1. A vevő elektronikus úton rendelést ad le a honlap segítségével. A megrendelt árut kérheti házhozszállítással, illetve személyesen is átveheti az IGNAPET KFT. telephelyén (3770 Sajószentpéter, Szabadság u. 2.. szám alatt. )

1.4. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés jóváhagyása” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. Az ily módon - magyar nyelven – létrejött szerződés, írásban foglalt szerződésnek minősül. A szerződést az üzemeltető iktatja.

1.5. A honlapunkon feltüntetett készlet csak tájékoztató jellegű, ez erősen megváltozhat az adatok frissítési időciklusoktól és az online rendelések számától.

2. Regisztráció

2.1. A honlapon történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges.

2.2. Regisztráláskor a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadni. Vevő az adataihoz bármikor hozzáférhet, módosíthatja, illetve e-mailben kérve törölheti azokat. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A regisztráció írásban, egy online adatlap kitöltése és elküldése útján történik az IGNAPET Kft. honlapján keresztül, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzletszabályzatot elfogadja, és annak rendel­kezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. Az IGNAPET Kft. jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az ada­tokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata.

Az IGNAPET Kft. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve meg­rendelés esetén) a felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A regisztrált felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését e-mail-ben.

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogo­sult, vagy felhatalmazott személy járhat el. Jogosultság vagy felhatalmazás hiányában eljáró személy tevékenységére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény álképviseletről szóló szabályai alkalmazandók.


2.3. A hibás adatokat tartalmazó regisztrációból eredő károkért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget. A jelszó elvesztéséből eredő károkért – amennyiben az az Eladónak fel nem róható – az Eladót felelősség nem terheli.


3. Megrendelés

3.1. A vásárolni kívánt termékről szóló információkat, jellemzőket, tudnivalókat a kiválasztott termék képe mellett ismerheti meg. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Az IGNAPET Kft. megfelelő gondossággal kezeli a honlapon sze­replő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetle­ges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

A Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelt és visszaigazolt Termékek árát megváltoztassa, amennyiben a megrendelés visszaigazolását követően – árfolyamváltozás, illetve a gyártó vagy a beszállító részéről történt áremelés következtében – az eladói költség növekedése következett be. Eladó lehetőséget biztosít a megrendelt és visszaigazolt Termékek árának megváltoztatása esetén a megrendelés módosítására, attól való elállásra.

A vételár a termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az ÁFA-t NEM tartalmazza.

3.2. Az Eladó a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, vagy az Eladó munkatársai nem keresik meg a Vevőt a Vevő által feltüntetett telefonszámon, akkor Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

Szállítási feltételek itt....

4. Elállási jog

4.1. Vevő az áru átvételét követő 8napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami gyári állapotban, a teljes csomagolást és tartozékokat tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a számlával együtt. Vevő köteles Eladót lehetőleg írásos formában, e-mailben vagy telefonon értesíteni az elállás tényéről.

4.2. Eladó az áru visszaszolgáltatását követően azonnal, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti a teljes vételárat. A visszatérítés nem vonatkozik a visszaküldési költségre, ennek teljes összegét Vevő viseli.

4.3. Eladónak joga van követelni az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.


5. Garancia, szavatosság

5.1. Amennyiben a kicsomagolt áru sérült, Vevő köteles Eladót azonnal tájékoztatni a megadott elérhetőségek egyikén. Köteles a csomagot eredeti számlával, tartozékokkal, csomagolással Eladó számára 8 napon belül visszaküldeni. A hibás áruk visszajuttatásának a költsége Vevőt terheli.

5.2. Eladó a gyártó által biztosított garanciális feltételek szerint jár el. Vevő köteles az eredeti vagy másolt számlát megőrizni, a garancia csak ezzel együtt érvényesíthető.

5.3. A 3 munkanapon belül visszajuttatott meghibásodott termékeket készletünk terhére azonnal kicseréljük. Amennyiben készleten nincs a termék, cserét ajánlunk föl, illetve ha a csere nem megoldható, a vételárat visszafizetjük.

5.4. A vásárlástól számított 3 munkanapon túl meghibásodott termékek garanciális ügyintézésének maximális határideje 15-30 naptári nap. A határidő lejárta után vevő kérheti a termék ellenértékének visszafizetését.

6. Garanciavesztés okai

6.1. A terméken égés, törés, repedés vagy egyéb látható fizikai sérülés van, bizonyíthatóan nem rendeltetés szerinti okra visszavezethető a hiba vagy sérülés

6.2. Nem rendeltetésszerű használat. Ennek minősül a termék gyári alapbeállításait meghaladó teljesítményen történő használat (más néven túlhajtás), illetve a termék gyártója által megadott paramétereken túli mechanikai és/vagy elektromos terhelés, illetve nem a célnak való felhasználás.

6.3. Helytelen tárolás, illetve elemi kár okozta meghibásodás. (például: villám, túláram, áramingadozás).

6.4. Ha a terméken végzett javítási és/vagy szerelési munkákat nem az azokat elvégezni jogosult, megfelelő szakképzettséggel nem rendelkező harmadik személy, vagy a vásárló végzi el.

6.5. Üzemeltetés vagy szállítás közben külső események hatására bekövetkező meghibásodás.

7. Adatvédelem

7.1 Az IGNAPET Kft. ezúton tájékoztatja kedves vásárlóit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szükséges mértékben, a 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja. A vásár­lók adatait harmadik félnek nem adja át, adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően jár el.

7.2 Vásárlóinknak a regisztráció ill. a megrendelés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). A Ramker Bt. kizárólag olyan adatot kér a megrendelés során, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. A Ramker Bt. vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail, vagy telefon segítségével. Javasoljuk, hogy teljes körű és valós adatokat adjon meg, hogy munkatársunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcso­latot a megrendelésével kapcsolatban.

7.3 A Vevő az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről az alábbi elérhetőségeken: a 06-30/5665855-as telefonszámon, az sportvadaszat@gmail.come-mail címen, vagy a 3770 Sajószentpéter, Szabadság u. 2.postacímen. Jogszerűtlen adatkezelés esetén az adatkezelés ellen tiltakozhat, bírósághoz, illetve adatvédelmi biztoshoz fordulhat jogorvoslatért.

8. Szerzői jogok

Az IGNAPET Kftweboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag az IGNAPET Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

9. Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a megrendelésre vonatkozó feltételek is -, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Sportvadaszat.huWebáruház-on keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabály­zatban foglalt valamennyi feltételt.

10. Egyebek

10.1. Az Áruházban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az elektronikus úton történő vásárlás ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai lehetőségeket és korlátokat, valamint felmerülő hibalehetőségeket.

10.2. Az Eladót nem terheli felelősség a technikai hibákból, nem megfelelő használatból, vis maiorból eredő károkért.

10.3. Az Eladónak joga van az általános szerződési feltételeket bármikor módosítani, az a honlapra felkerülés és Vevő részéről történő hozzáférés pillanatában lép hatályba.

10.4. Eladó és Vevő mindent megtesznek azért, hogy az esetleges vitás ügyletet békés úton, peren kívül rendezzenek. Amennyiben ez nem jár eredménnyel, úgy a jogviták rendezésére értékhatártól függően a BAZ megyei Bíróság joghatóságát kötik ki.

Sajószentpéter 2014.04.10.

IGNAPET Kft.

Ignácz Péter

ügyvezető

Kínálatunkból

HIKMICRO GRYPHON GH35L hőkamera + éjjellátó + távolságmérő
792 913 Ft + ÁFA


HIKMICRO LYNX LH19 hőkamera kereső
421 260 Ft + ÁFA


HIKMICRO LYNX LH15 hőkamera kereső
362 126 Ft + ÁFA


HIKMICRO LYNX LC06 hőkamera kereső
132 283 Ft + ÁFA


Spypoint LINK-S napelemes vadkamera
183 000 Ft + ÁFA


Spypoint LINK-EVO felhős vadkamera
95 000 Ft + ÁFA


IRay X-Eye E6+ hőkamera
660 000 Ft + ÁFA


Iray Xsight SL50 hőkamera céltávcső
880 000 Ft + ÁFAA weboldalon feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. | Az árváltozás jogát fenntartjuk! | Az árak csak a készlet erejéig érvényesek!